Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn TP Đà Nẵng » Bà Nà Hills Mountain Resort

Bà Nà Hills Mountain Resort

Thôn An Sơn - Xã Hoà Ninh - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3791999 - 3749888

Fax: (0511) 3791888

Website: www.banahills.com.vn

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 0