Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Bình Thuận » Dat Lanh Resort

Dat Lanh Resort

Lý Thái Tổ - Tân Tiến - La Gi - Bình Thuận

Điện thoại: (062) 3572271

Fax: (062) 3572228

Website: http://www.datlanhresort.com/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 840,000