Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Bình Thuận » Eco Spa Village

Eco Spa Village

Kê Gà - Tân Thành - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Điện thoại: (062) 3847610

Fax: (062) 3847611

Website:

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 1,050,000