Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Bình Dương » Hoang Yen Hotel

Hoang Yen Hotel

11/16 Đại lộ Bình Dương Vĩnh Phú - Thuận An - Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3786243

Fax: (0650) 3786242

Website: http://www.hoangyenhotel.com.vn

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 0