Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn TP Đà Nẵng » Khách sạn Bamboo Green Central Đà Nẵng

Khách sạn Bamboo Green Central Đà Nẵng

Số 158 Phan Châu Trinh - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3822996 - 3822997

Fax: (0511) 3822998

Website: http://bamboogreenhotel.com.vn

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 840,000