Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn An Giang » Khách sạn Đông Xuyên

Khách sạn Đông Xuyên

9A Lương Văn Cù - Phường Mỹ Long - TP. Long Xuyên

Điện thoại: (076) 3942260

Fax: (076) 3942268/ 3843176

Website:

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 0