Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Quảng Nam » Khách sạn Glory Hội An

Khách sạn Glory Hội An

Số 538 Bải biển Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3914444

Fax: (0510) 3914445

Website: http://www.gloryhotelhoian.com/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 1,155,000