Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Hà Nội » Khách sạn Hồng Ngọc 5 Hà Nội

Khách sạn Hồng Ngọc 5 Hà Nội

Số 95-97 Nguyễn Trường Tộ - Quận Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (04) 37164143

Fax: (04) 37164187

Website: http://www.hongngochotel.com/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 630,000