Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Hà Nội » Khách sạn Medallion

Khách sạn Medallion

Số 11 - Mã Mây - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: (04) 39261306

Fax: (04) 39261302

Website: http://www.medallion-hanoi.com/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 1,260,000