Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn TP Đà Nẵng » Khách sạn Phương Nam Đà Nẵng

Khách sạn Phương Nam Đà Nẵng

Số 205 Trần Phú - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3743777

Fax: (0511) 3743768

Website: http://khachsanphuongnam.com.vn

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 777,000