Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn TP Đà Nẵng » Khách sạn Royal Đà Nẵng

Khách sạn Royal Đà Nẵng

17 Quang Trung - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3823295

Fax: (0511)3827279

Website: http://www.royaldananghotel.com.vn

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 0