Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Khánh Hòa » Khách sạn Viễn Đông Nha Trang

Khách sạn Viễn Đông Nha Trang

01 Trần Hưng Đạo - Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3523606 - 3523608

Fax: (058) 3521912

Website:

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 900,000