Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Quảng Nam » Khách sạn Vĩnh Hưng 1

Khách sạn Vĩnh Hưng 1

Số 143 Trần Phú - Tp. Hội An

Điện thoại: (0510) 3861621

Fax: (0510) 3864094

Website: http://www.vinhhunghotels.com.vn/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 680,000