Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Hồ Chí Minh » Northern Hotel

Northern Hotel

Số 1A - Thi Sách - Thái Văn Lung - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38251751

Fax: (08) 38251651

Website: http://www.northernhotel.com.vn/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 1,260,000