Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Bình Thuận » Vinh Sương Seaside Resort Mũi Né

Vinh Sương Seaside Resort Mũi Né

46 Nguyễn Đình chiểu - Hàm tiến - Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận

Điện thoại: (062) 3847469

Fax: (062) 3847680

Website: http://www.vinhsuongseaside.com.vn/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 990,000