“Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.” http://mp3.zing.vn/bai-hat/Va-Toi-Cung-Yeu-Em-Le-Hieu/IW60DBCU.html

Nam
1986-01-01
Vietnam
Bắc Ninh
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

03:17 11-07-2013