Ở nhà quê mới lên, iem ở nhà quê mới lên.Nhìn ô tô nó đi, iem tưởng con trâu sắt phi ì í ì i... http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-danh-beat-instrumental-beat.dijliTGUiQSa.html

Nữ
1987-01-01
Vietnam
Đồng Nai
Bình luận Sắp xếp theo