Chưa cập nhật trạng thái mới

Nam
1991-09-06
Vietnam
Hải Dương
Bình luận Sắp xếp theo
Julian23 Hello Dearest Friend
How are you today? Hope fine, It is my pleasure to contact you for good relationship and to know each other better.
My name is Julian, I am a nice girl with full of love, i think we can click together, please i will like you to contact me through this my email address thus (julianapia71@yahoo.com) make my e mail together and send me message, I will like to show you my photo and at the same time you will know more about me.
JulianXin chào bạn bè thân yêu nhất
Làm thế nào bạn có ngày hôm nay? Hy vọng tốt đẹp, là niềm vui của tôi để liên lạc với bạn cho mối quan hệ tốt và hiểu nhau hơn.
Tôi tên là Julian, tôi là một cô gái đẹp với đầy đủ của tình yêu, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể bấm vào với nhau, xin vui lòng tôi sẽ như bạn để liên hệ với tôi qua địa chỉ email của tôi này như vậy (julianapia71@yahoo.com) làm cho tôi bằng thư điện tử với nhau và gửi tôi tin, tôi sẽ muốn cho bạn thấy hình ảnh của tôi và đồng thời bạn sẽ biết nhiều hơn về tôi.
Julian
12:35 28-05-2014