Em có về phố biển cùng anh, sóng ồn ã trào lên bờ hỏi, khiến mình anh đứng ngồi bối rối, đón em về biển đợi chiều nay... http://vn.360plus.yahoo.com/dinhdung_adc/article?mid=1116&fid=-1

Nam
1978-01-01
Vietnam
Quảng Ninh
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk
08:50 07-07-2013
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

12:01 11-07-2013