Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Nữ
1978-01-01
Vietnam
Lâm Đồng
Bình luận Sắp xếp theo