cuộc vui bổng tàn. cuộc đời nhiều vấn đề quá nên k còn dám tin ai. bây giờ chỉ biết 8 ở trên mạng. tuy là khó gặp nhau nhưng cũng vui. vì củng giải tỏa 1 phần buồn vui và time. hic

Nam
1988-01-01
Vietnam
Đồng Nai
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

12:19 11-07-2013