Cái gì của mình thì kết cục sẽ thuộc về mình,cái không phải dù níu kéo chỉ thêm đứt dây,té đau.Có đúng không nhỉ!

Nam
1983-01-01
Vietnam
Đồng Nai
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk
09:16 07-07-2013
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

12:07 11-07-2013