Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà em đã để lại cho anh sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này là mãi mãi

Nam
1981-01-01
Vietnam
Hải Dương
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

03:17 11-07-2013