Chưa cập nhật trạng thái mới

Nam
1975-04-30
Vietnam
Khánh Hòa
Đã kết hôn
Nam
5' 3" (160 cm)
Không
Đi chơi
Đen
Xã giao
Trung bình
Phật giáo
tài xế
Trung học
Nâu
 trung bình trên mọi phuơng diện
vui vẻ ,hoạt bát mọi vấn đề
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk
08:02 07-07-2013
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

11:14 10-07-2013