Chưa cập nhật trạng thái mới

Nam
1968-10-21
Vietnam
Sóc Trăng
Đã kết hôn
Nữ
5' 5" (165 cm)
Làm bạn
Đen
Xã giao
Hơi mập
Công giáo
nhân viên
Đại học
Khác
Vui tính, hòa đồng, lãng mạn...
Giống như tôi...
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk
08:03 07-07-2013
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

11:15 10-07-2013