Có thể sự cô đơn sẽ còn nối dài!!! lặng lẽ, bình yên chỉ khi ở bên người mình yêu!!!

Nam
1983-01-01
Vietnam
Thanh Hóa
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

03:19 11-07-2013