Chưa cập nhật trạng thái mới

Nam
1994-12-23
Vietnam
Hồ Chí Minh
Độc thân
Nữ
5' 5" (165 cm)
Không
Làm bạn
Đen
Xã giao
Trung bình
Không
Engineer
Đại học
Khác

-Vui tính,hòa đồng

-CHân thật

Bình luận Sắp xếp theo