Tìm một ai đó để cùng với mình đi đến cuối con đường thật là khó phải không bạn?nhưng dù thế nào mình cũng cố gắng,vì mình biết rằng may mắn sẽ đến nhưng đang thử thách minh đấy thôi.

Nam
1988-01-01
Vietnam
Thanh Hóa
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

12:27 11-07-2013