Trong cuộc vui không biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới biết bạn là ai. May mà đời minh chưa đến nổi nếu không lại rơi vào cảnh " Rồng lội nước cạn bị tôm ăn hiếp. cọp xuống đồng bằng bị chó khi". http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-Con-La-Tre-Dai-Dam-Vinh-Hung/ZWZD6AZ7.html

Nữ
1985-01-01
Vietnam
Lâm Đồng
Bình luận Sắp xếp theo