Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậyTa có thêm 1 ngày nữa để yêu thương

Nam
1978-01-01
Vietnam
Quảng Trị
Bình luận Sắp xếp theo
vnababy I'd love to get to know you better,Send me a mail and tell me something about you
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

Tôi rất muốn làm quen với bạn tốt hơn, gửi cho tôi một email và cho tôi biết điều gì đó về bạn
msvina.goodluck@yahoo.co.uk

02:17 11-07-2013