goc tjnh yeu trong tjm....e chag con bnhju...goc ky njem laj trag day ky uc....ky uc ngu roj...nhung tjm van thuc ...nuoj duong mot thoj yeu dau da qua....

Nữ
1984-01-01
Vietnam
Kon Tum
Bình luận Sắp xếp theo