Nhập từ khoá cần tìm

Truyện » Truyện chưa qua kiểm duyệt » không đề

Số lần đọc: 127
Nguồn: lmvn.com
Tác giả: Hắc Diện Thần
Không đề
Mỗi lần anh mở sách
Tên em lại hiện ra
Nhớ em nhiều đến thế
Làm sao nói phai nhòa
Mỗi lần anh mở sách
Nỗi nhớ em lại về
Những ngày xa không gặp
Là ngày dài lê thê
Nét chữ em còn in
Trang đầu nơi sách học
Mỗi lần giở nó ra
Là một lần anh đọc
Ngày ngày bên bàn học
Mở sách ra một lần
Một lần anh lại thấy
Hình bóng em xa dân...