Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store video or any database in our system.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video hay bất cứ dữ liệu nào liên quan đến các video này. Nên người sử dụng phải tuân thủ đúng theo luật pháp quy định.

Xem trên điện thoại Android - Watch from Android phone

YouTube Video » Change default Apache port in XAMPP - Lucid Nerd Tutorial

Share to your friend:
How to change default Apache port in XAMPP. I this video I will cover how to change the default Apache port to help you solve any port confilcts you may have with XAMPP Server.

LINKS:

LUCID NERD LINKS:

Subscribe:
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=thelucidnerd

Lucid Nerd Channel Page:
http://www.youtube.com/thelucidnerd

Lucid Nerd Blog:
http://www.lucidnerd.wordpress.com

Follow on Twitter:
http://twitter.com/#!/thelucidnerd

Facebook Page:
http://www.facebook.com/pages/The-Lucid-Nerd/231999260192935

Google+ Page:
Add us to your circles.
https://plus.google.com/114985352481079158185

Lucid Nerd on iTunes:
http://itunes.apple.com/gb/podcast/lucid-nerd/id495715746

Lucid Nerd Channel Description:
The Lucid Nerd is a channel offering beginner computer tutorials covering everything form computer basics to web development and computer programming.

VIDEO RELATED LINKS:

Start - Stop Microsoft's IIS :
http://youtu.be/LGhyYmbJS7A

XAMPP homepage:
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

Apache homepage:
http://httpd.apache.org/

MySQL homepage:
http://www.mysql.com/

PHP homepage:
http://www.php.net/

REPEATED TAGS FOR SEO:

Specific Tags:
Apache Port XAMPP "Windows 7" "Lucid Nerd" Tutorial MySQL PHP "AMP Stack"

General Tags:
"Lucid Nerd" "Computer Tutorials" "Computer How To's" "Beginner Computer Tutorials" Computer Tutorials Beginner "Web Development" "Computer Programming" "Windows 7" "Mac OSX" Educational Help