Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store video or any database in our system.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video hay bất cứ dữ liệu nào liên quan đến các video này. Nên người sử dụng phải tuân thủ đúng theo luật pháp quy định.

Xem trên điện thoại Android - Watch from Android phone

YouTube Video » Host a website from Home on dynamic IP

Share to your friend:
In this tutorial I showed how to create a website server on Dynamic IP address using Xampp. And making it accessible from outside networks. IF you you enjoyed the video please drop a like, and subscribe.

Links:
Xampp: https://www.apachefriends.org/download.html