Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store video or any database in our system.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video hay bất cứ dữ liệu nào liên quan đến các video này. Nên người sử dụng phải tuân thủ đúng theo luật pháp quy định.

Xem trên điện thoại Android - Watch from Android phone

YouTube Video » How to change port 80 to port 81 in Xampp

Share to your friend:
How to change port 80 to port 81 in xampp, if your port 80 has used by other program, you can change to port 81 for run web in localhost
. so it do like this .