Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store video or any database in our system.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video hay bất cứ dữ liệu nào liên quan đến các video này. Nên người sử dụng phải tuân thủ đúng theo luật pháp quy định.

Xem trên điện thoại Android - Watch from Android phone

YouTube Video » Những bài hát cách mạng hay

Share to your friend:
Những bài hát cách mạng hay. [Để nghe từng bài, các bạn click vào số giây được hiển thị ở đầu tựa bài hát]
00:01 Bác đang cùng chúng cháu hành quân
04:06 Bài ca may áo
07:41 Bài ca nữ tự vệ Sài Gòn
10:55 Cô gái Sài Gòn đi tải đạn
15:10 Đất nước trọn niềm vui
25:01 Giải phóng miền Nam
28:29 Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
32:15 Nam Bộ kháng chiến
35:55 Sài Gòn quật khởi
40:09 Tiếng chày trên sóc Bom Bo
45:12 Tiến về Sài Gòn

Youtube Video » Video liên quan